Centrum Usług Środowiskowych – Almach

Centrum Usług Środowiskowych – Almach

PROJEKT REALIZOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Centrum Usług Środowiskowych (CUŚ) w ramach projektu oferować będzie kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w postaci punktu informacyjnego o dostępnej pomocy, będzie kierować osoby do odpowiednich placówek i instytucji pomocowych. CUŚ będzie też miejscem szkoleń opiekunów osób niesamodzielnych.

Projekt ma na celu poprawę dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych w lokalnej społeczności dla 50 osób z zamieszkujących gminę Osielsko, Dobrcz i Koronowo, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wsparcie 40 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w postaci szkoleń grupowych. Projekt również uwzględnia dostęp do usług wspierających proces aktywizacji społecznozawodowej w postaci poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz doradztwa indywidualnego w sytuacji kryzysowej. 

Projekt realizowany jest od 01.IX.2019r. do 31.XII.2021r.

Wartość projektu: 1 037 400.00 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 881 790.00 zł.

Okres trwałości projektu trwa do 31.12.2023.

Liczba dostępnych miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych: 10

Liczba dostępnych miejsc świadczenia:

indywidualnego doradztwa prawnego, psychologicznego: 30

poradnictwa w zakresie opieki dla opiekunów faktycznych: 40

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.   
OK