Centrum Usług Środowiskowych – Almach

Centrum Usług Środowiskowych – Almach

Centrum Usług Środowiskowych – Almach

PROJEKT REALIZOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Centrum Usług Środowiskowych (CUŚ) w ramach projektu oferować będzie kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w postaci punktu informacyjnego o dostępnej pomocy, będzie kierować osoby do odpowiednich placówek i instytucji pomocowych. CUŚ będzie też miejscem szkoleń opiekunów osób niesamodzielnych.

Projekt ma na celu poprawę dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych w lokalnej społeczności dla 50 osób z zamieszkujących gminę Osielsko, Dobrcz i Koronowo, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wsparcie 40 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w postaci szkoleń grupowych. Projekt również uwzględnia dostęp do usług wspierających proces aktywizacji społecznozawodowej w postaci poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz doradztwa indywidualnego w sytuacji kryzysowej. 

Projekt realizowany jest od 01.IX.2019r. do 31.VIII.2021r.

Wartość projektu: 1 037 400.00 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 881 790.00 zł.

Rekrutacja trwa od 21 października 2019dokumenty prosimy kierować na adres firmy Beneficjenta tj. Opieka Domowa Almach, ul. A.G. Siedleckiego 24, 85-868 Bydgoszcz; Biuro projektu dostępne będzie od 4 listopada 2019r. w Świetlicy Żołędowo, ul. Leona Wyczółkowskiego 2.

Dokumenty rekrutacyjne:

Kwestionariusz rekrutacyjny

Kwestionariusz rekrutacyjny opiekun faktyczny

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

Regulamin projektu

Biuro projektu: Świetlica Żołędowo, ul. Leona Wyczółkowskiego 2, czynne: 8:00-12:00 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki 12:00-16:00 we wtorki tel.: 509 933 133

REKRUTACJA na stanowisko Asystent Osoby Niepełnosprawnej:

zapytanie-ofertowe-1_2019

Załącznik-nr-1-Formularz-ofertowy-do-1_2019

Oświadczenie-o-braku-powiązań-kapitałowych-i-osobowych-1_2019

Oświadczenie-o-spełnieniu-warunków-udziału-1_2019

REKRUTACJA na stanowisko Opiekun osoby niesamodzielnej:

zapytanie-ofertowe-2_2019

Załącznik-nr-1-Formularz-ofertowy-do-2_2019

Oświadczenie-o-braku-powiązań-kapitałowych-i-osobowych-2_2019

Oświadczenie-o-spełnieniu-warunków-udziału-2_2019

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.   
OK