Projekt pn. Usługi społeczne drogą do rozwoju mieszkańców Bydgoszczy

Projekt pn. Usługi społeczne drogą do rozwoju mieszkańców Bydgoszczy

Projekt pn. Usługi społeczne drogą do rozwoju mieszkańców Bydgoszczy

Projekty ALMACH

PROJEKT REALIZOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Projekt ma na celu poprawę dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych w lokalnej społeczności dla 30 osób z niepełnosprawnością zamieszkujących miasto Bydgoszcz, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wsparcie 80 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością w postaci szkoleń grupowych. Projekt również uwzględnia dostęp do usług wspierających proces aktywizacji społecznozawodowej w postaci poradnictwa psychologicznego oraz prawnego.

Projekt realizowany jest od 01.IX.2017r. do 01.I.2020r.

Okres trwałości projektu trwa do 30.04.2022.

Liczba dostępnych miejsc świadczenia usług: 10

Wartość projektu: 918 150.00 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 780 427.50 zł.

RODO – informacja

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.   
OK