Projekt UE

Projekt pn. Usługi społeczne drogą do rozwoju mieszkańców Bydgoszczy

PROJEKT REALIZOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Projekt ma na celu poprawę dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych w lokalnej społeczności dla 30 osób z niepełnosprawnością zamieszkujących miasto Bydgoszcz, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wsparcie 80 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością w postaci szkoleń grupowych. Projekt również uwzględnia dostęp do usług wspierających proces aktywizacji społecznozawodowej w postaci poradnictwa psychologicznego oraz prawnego.

Projekt realizowany jest od 01.IX.2017r. do 31.X.2019r.

Wartość projektu: 918 150.00 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 780 427.50 zł.

Dokumenty rekrutacyjne:

Kwestionariusz rekrutacyjny – wypełnia kandydat na uczestnika projektu (os. z niepełnosprawnością lub w jego imieniu opiekun faktyczny) dla usługi opiekuńczej/asystenckiej oraz poradnictwa psychologicznego/prawnego

Kwestionariusz rekrutacyjny opiekun faktyczny – wypełnia opiekun faktyczny w celu uczestnictwa w doradztwie grupowym z zakresu opieki

Regulamin Projektu

Deklaracja uczestnictwa – wypełnia kandydat na uczestnika projektu (os. z niepełnosprawnością lub w jego imieniu opiekun faktyczny) oraz opiekun faktyczny

Kwestionariusze rekrutacyjne oraz deklaracje uczestnictwa należy dostarczyć do biura projektu osobiście lub pocztą na adres

ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz.

Rekrutacja trwa od 11.10.2017r. do wyczerpania puli miejsc.

RODO – informacja

Biuro projektu czynne:

Poniedziałek – Piątek: 08:00-16:00

Wtorek: 08:00 – 17:30

Tel: 52 333 80 33, 509 933 133

Email: tomasz@almach.pl

 

tomasz@almach.pl

52 333 80 33 

ul. Glinki 146,
85-861 Bydgoszcz

czynne:
pn-pt: 9.00-15.00
so-nie: nieczynne