Projekt UE

Projekt pn. Usługi społeczne drogą do rozwoju mieszkańców Bydgoszczy

PROJEKT REALIZOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Projekt ma na celu poprawę dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych w lokalnej społeczności dla 30 osób z niepełnosprawnością zamieszkujących miasto Bydgoszcz, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wsparcie 80 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością w postaci szkoleń grupowych. Projekt również uwzględnia dostęp do usług wspierających proces aktywizacji społecznozawodowej w postaci poradnictwa psychologicznego oraz prawnego.

Projekt realizowany jest od 01.IX.2017r. do 31.X.2019r.

Wartość projektu: 918 150.00 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 780 427.50 zł.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Kwestionariusz rekrutacyjny - wypełnia kandydat na uczestnika projektu (os. z niepełnosprawnością lub w jego imieniu opiekun faktyczny) dla usługi opiekuńczej/asystenckiej oraz poradnictwa psychologicznego/prawnego

Kwestionariusz rekrutacyjny opiekun faktyczny - wypełnia opiekun faktyczny w celu uczestnictwa w doradztwie grupowym z zakresu opieki

Regulamin Projektu

Deklaracja uczestnictwa - wypełnia kandydat na uczestnika projektu (os. z niepełnosprawnością lub w jego imieniu opiekun faktyczny) oraz opiekun faktyczny

Kwestionariusze rekrutacyjne oraz deklaracje uczestnictwa należy dostarczyć do biura projektu osobiście lub pocztą na adres

ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz.

Rekrutacja trwa od 11.10.2017r. do wyczerpania puli miejsc.

RODO - informacja 

 

Biuro projektu czynne:

Poniedziałek - Piątek: 08:00-16:00

Wtorek: 08:00 - 17:30

Tel: 52 333 80 33, 509 933 133

Email: tomasz@almach.pl

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

Poradnictwo psychologiczne

Zapytanie ofertowe 1_2017

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

 

Poradnictwo prawne

Zapytanie ofertowe 2_2017

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

 

Opiekun osoby niepełnosprawnej

Zapytanie ofertowe 3_2017

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

 

Asystent osoby niepełnosprawnej

Zapytanie ofertowe 4_2017

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Ostatnie porady

Internet dla seniora
Nadal pokutuje przeświadczenie, że osoby starsze nie rozumieją, obsługi komputera i czują się…
Czytaj więcej
Upadki w domu
Najczęstszym z wypadków w środowisku domowym jest upadek, będący przyczyną utraty sprawności, bardzo…
Czytaj więcej
Zatrucie lekami
Wraz z wiekiem wzrasta, ilość objawów chorobowych, które osoby starsze niwelują za pomocą…
Czytaj więcej

Projekt: Usługi społeczne drogą do rozwoju mieszkańców Bydgoszczy

Leśny Dom Seniora

Kontakt

.ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz

.52 333 80 33

.tomasz@almach.pl