NZOZ Almach

NZOZ Almach (1)

Projekt pn. Wsparcie osób z niepełnosprawnością

PROJEKT REALIZOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Projekt ma na celu poprawę dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych w lokalnej społeczności dla 30 osób z niepełnosprawnością zamieszkujących miasto Bydgoszcz, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wsparcie 80 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością w postaci szkoleń grupowych. Projekt również uwzględnia dostęp do usług wspierających proces aktywizacji społecznozawodowej w postaci poradnictwa psychologicznego oraz prawnego.

Projekt realizowany jest od 01.III.2018r. do 29.II.2020r.

Wartość projektu: 982 950.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  835 507.50 zł

Rekrutacja: kwiecień 2018

Dokumenty rekrutacyjne:

Kwestionariusz rekrutacyjny - wypełnia kandydat na uczestnika projektu (os. z niepełnosprawnością lub w jego imieniu opiekun faktyczny) dla usługi opiekuńczej/asystenckiej oraz poradnictwa psychologicznego/prawnego

Kwestionariusz rekrutacyjny opiekun faktyczny - wypełnia opiekun faktyczny w celu uczestnictwa w doradztwie grupowym z zakresu opieki

Regulamin Projektu

Deklaracja uczestnictwa - osoba niesamodzielna

Deklaracja uczestnictwa - opiekun faktyczny

Kwestionariusze rekrutacyjne, regulamin oraz deklaracje uczestnictwa należy dostarczyć do biura projektu osobiście lub pocztą na adres biura projektu.

RODO - informacja

 

Biuro projektu czynne:

ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz

Poniedziałek - Piątek: 08:00-16:00

Wtorek: 08:00 - 17:30

Tel: 52 360 22 66, 338 422 350

Email: boguslawa@almach.pl

Klauzula informacyjna dot. zbierania danych

Ostatnie porady

Internet dla seniora
Nadal pokutuje przeświadczenie, że osoby starsze nie rozumieją, obsługi komputera i czują się…
Czytaj więcej
Upadki w domu
Najczęstszym z wypadków w środowisku domowym jest upadek, będący przyczyną utraty sprawności, bardzo…
Czytaj więcej
Zatrucie lekami
Wraz z wiekiem wzrasta, ilość objawów chorobowych, które osoby starsze niwelują za pomocą…
Czytaj więcej

Projekt: Usługi społeczne drogą do rozwoju mieszkańców Bydgoszczy

Leśny Dom Seniora

Kontakt

.ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz

.52 333 80 33

.tomasz@almach.pl